Ceník pečovatelských úkonů

Výše úhrady za základní a fakultativní úkony pečovatelské služby činí (pokud není v tabulce uvedeno jinak)

pracovní dny do 80h / měsíc 155,-/hod
nad 80h / měsíc 135,-/hod
dny pracovního klidu a volna do 80h / měsíc 155,-/hod
nad 80h / měsíc 135,-/hod
svátky do 80h / měsíc 155,-/hod
nad 80h / měsíc 135,-/hod

 

SEZNAM A CENÍK PEČOVATELSKÝCH ÚKONŮ

Pokud poskytování služby, včetně času nezbytného k zajištění úkonů, netrvá celou hodinu, výše úhrady se poměrně krátí, minimální délka návštěvy je však ¼ hod.

 

PŘEHLED ZÁKLADNÍCH A FAKULTATIVNÍCH ÚKONŮ

 

ZÁKLADNÍ ÚKONY

Všední den,víkend a svátek

Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu:

Do 80 hod/měsíc

Nad 80 hod/měsíc

Pomoc a podpora při podávání jídla a pití

Pokud osoba nezachovává stravovací a pitný režim, režim kontrola a připomenutí

155Kč/hod

135Kč/hod

Pomoc pči oblékání a svlékání včetně speciálních pomůcek

Oblékání, svlékání oděvu, nasazování a svlékání kompresivních punčoch, ortéz, protéz

155Kč/hod

135Kč/hod

Pomoc při prostorové orientaci, samostatném pohybu ve vnitřním prostoru

Dopomoc při pohybu u hůře mobilních osob (francouzské hole , chodítko)

155Kč/hod

135Kč/hod

Pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík

Osobně či pomocí zvedacího zařízení

155Kč/hod

135Kč/hod

Pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu:

 

 

Pomoc při úkonech osobní hygieny

Hygiena na lůžku, u umyvadla, celková koupel v koupací vaně na lůžku, ve sprše, ve vaně v koupelně, péče o chrup, zubní protézu, výměna plenových kalhot, promazání pokožky jako prevence defektů kůže – proleženin, opruzenin, polohování

155Kč/hod

135Kč/hod

Pomoc při základní péči o vlasy a nehty

Česání vlasů, umytí vlasů, vysušení vlasů, holení u mužů, stříhání nehtů na rukou

155Kč/hod

135Kč/hod

Pomoc při použití WC

Asistence při použití WC

155Kč/hod

135Kč/hod

Poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy:

 

 

Pomoc při přípravě jídla a pití

Pomoc při drobných úkonech při přípravě stravy (krájení, strouhání, uvaření čaje, ukrojení chleba…), ohřátí jídla

155Kč/hod

135Kč/hod

Příprava a podání jídla a pití

Ohřátí jídla, podání stravy do úst

155Kč/hod

135Kč/hod

Dovoz nebo donáška jídla

Dovoz od jiného poskytovatele, donáška

50 Kč/úkon

 

Pomoc při zajištění chodu domácnosti:

 

 

Běžný úklid a údržba domácnosti

Každodenní činnosti jako přestlání a převlečení postele, vynesení koše, umytí nádobí po obědě, umytí pracovní plochy linky, vyvětrání, zametení, zalití květin

155Kč/hod

135Kč/hod

Pomoc při zajištění velkého úklidu domácnosti, například sezonního úklidu, úklidu po malování

úklid ve skříních, umytí podlahy, umytí umyvadla, vany, WC, luxování, utření prachu, umytí schodů a další.

Předány kontakty na úklidovou službu

Předání kontaktů na firmy zajišťující úklid

Běžné nákupy a pochůzky

Nákup (1 menší taška max 5 kg), vyzvednutí receptu, vyzvednutí léků, přidělání klíčů, zaplacení složenek na poště apod.

 

155Kč/hod

135Kč/hod

Velký nákup, například týdenní nákup, nákup ošacení a nezbytného vybavení domácnosti

Více než 1 malá taška a více než 5 kg v nejbližším obchodě

160Kč/úkon

Praní a žehlení ložního a osobního prádla, popř. jeho drobné opravy

Praní v domácnosti a pračce uživatele, věšení prádla, přišití knoflíku v rámci chodu domácnosti

90Kč/1kg

Donáška vody

 

155Kč/hod

135Kč/hod

Topení v kamnech včetně donášky a přípravy topiva, údržba topných zařízení

 

155Kč/hod

135Kč/hod

Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím:

 

 

Doprovázení k lékaři,

na orgány veřejné moci a instituce poskytující veřejné služby a doprovázení zpět

čas pečovatele strávený při úkonu doprovodu

155Kč/hod

135Kč/hod

FAKULTATIVNÍ ÚKONY

Všední den, víkend a svátek

Dovoz klientů k lékaři, na instituce a zpět

Pouze pro mobilní klienty agentury.

18 Kč/km

 

  • *Přesáhne-li rozsah odebrané služby 80 hodin měsíčně, úhrada za celý měsíc bude stanovena částkou 135 Kč/hod.
  • *Nepřesáhne-li rozsah odebrané služby 80 hodin měsíčně, úhrada za celý měsíc bude stanovena částkou 155 Kč/hod.
  • Základní sociální poradenství: zdarma

Poskytnutí informace o základních právech a povinnostech klienta/poskytovatele v souvislosti s poskytováním pečovatelské služby, o možnostech využívání běžně dostupných zdrojů, předání kontaktů na jiné poskytovatele sociálních služeb dle potřeb klienta, informace o možnostech získání kompenzační pomůcky, informace o příspěvku na péči a jiných dávkách.

Upozornění

Pokud klientovi poskytují pečovatelskou službu dva a více poskytovatelů pečovatelské služby (jedná se o stejný druh sociální služby) a součtem rozsahu péče z pečovatelských služeb dojde k překročení hranice 80 hodin měsíčně (hodiny se ve stejných druzích sociálních služeb sčítají), nemůže být úhrada ani jedním poskytovatelem navýšena, i když je u něj čerpáno méně než 80 hodin/ měsíčně, neboť rozhodující je součet hodin u daného druhu sociální služby za jeden měsíc.

Pokud klientovi poskytuje pečovatelskou službu pouze jeden poskytovatel pečovatelské služby a součet rozsahu péče nepřesáhne 80 hodin za měsíc, může být poskytovatelem stanovena úhrada v maximální výši, tj. 155 Kč/hod.