Projekt " Zkvalitnění zdravotní péče ................"

"Zkvalitnění zdravotní péče poskytované ve vlastním sociálním prostředí klienta"

Subprojekt je zaměřen na poskytování komplexní zdravotní péče osobám dlouhodobě nemocným a osobám v terminálním stádiu nemoci, předmětem subprojektu je modernizace a obnova kompenzačních pomůcek, rehabilitačních pomůcek, řešení dopravy těchto pomůcek, IT nástroje pro dokumentační a komunikační činnost a dále vzdělávání (školení) zdravotního personálu agentury a prohloubení spolupráce agentury s duchovním a psychologem pro naplnění i ostatních potřeb klientů.

Cílem subprojektu je zlepšení dostupnosti a kvality domácí ošetřovatelské péče pro osoby dlouhodobě nemocné a osoby v terminálním stadiu nemoci v Olomouci a Olomouckém kraji, který bude naplněn realizací všech aktivit.

Výstupy subprojektu jsou dostupnost kvalitních mobilních kompenzačních pomůcek, zrychlení a zlepšení vykazování zdravotní dokumentace, zrychlení dopravy, zlepšení přepravy těchto pomůcek, vyškolený personál pro poskytování tohoto druhu péče a poskytování duchovní a psychologické péče klientům.