Kompenzační pomůcky

Půjčovna kompenzačních pomůcek

Smyslem poskytované služby je pomoci v obtížných a krizových životních situacích těžce zdravotně postiženým klientům, například při poruše vlastní pomůcky. Okamžitě lze poskytnout pomůcku postiženému občanu, který čeká na její předepsání, případně schválení revizního lékaře zdravotní pojišťovny, nebo čeká na její dodání od výrobce, případně osobě s dočasným postižením (po úrazu, po operaci, apod.). Postižení občané také mohou využít možnost vyzkoušet si speciální pomůcku dříve, než o její předepsání požádají lékaře apod.

Pracovní doba půjčovny Po - Pá 7 h - 15 h

Pravidla zápůjčky

Pomůcky jsou půjčovány přednostně klientům SESTŘIČKA.CZ – DOMÁCÍ PÉČE OLOMOUC na nezbytně nutnou dobu dle ceníku. S uživatelem je sepsána Nájemní smlouva o převzetí pomůcky, včetně specifikace druhu pomůcky a kontaktu na nájemce a způsobu platby. Nájemce podpisem potvrzuje stav pomůcky při převzetí V případě částečného poškození pomůcky hradí nájemce cenu opravy, v případě zničení či ztráty hraní nájemce zůstatkovou cenu pomůcky.  Poskytujeme poradenství při výběru vhodné kompenzační pomůcky a postupu k jejímu získání.